https://thanhcongcomputer.vn/ sẽ thực hiện việc đổi/trả hàng và hoàn tiền cho khách hàng trong những trường hợp sau.

1.Sản phẩm không đúng theo yêu cầu của khách hàng

Nếu sản phẩm của chúng tôi không đúng với yêu cầu của khác hàng, các bạn chỉ cần liên hệ với chúng tôi để nhận lại tiền hoàn trả hoặc có thể yêu cầu chúng tôi viết bài khác phù hợp với đúng yêu cầu của các bạn.

2.Khách hàng không hài lòng

Trong trường hợp khách hàng không hài lòng với những những sản phẩm của chúng tôi, khách hàng có thể gọi điện trực tiếp để yêu cầu hoàn tiền mà chúng tôi sẽ không cần 1 lý do nào thêm.