Địa chỉ:

SỐ 3 NGÕ 86/16 TÔ VĨNH DIỆN KHƯƠNG TRUNG THANH XUÂN HÀ NỘI

Điện thoại: 0936.537.745 – 070.668.5555

NGÂN HÀNG CHỦ TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN CHI NHÁNH
VIETCOMBANK BÙI ĐẮC CÔNG 0071000781259 BÌNH THẠNH – HCM
VIETCOMBANK BÙI ĐẮC CÔNG 0451000371337 THÀNH CÔNG – HN