Địa chỉ:

24 Ngõ 162 Khương Trung – Thanh Xuân – Hà Nội

Điện thoại: 0936.537.745 – 070.668.5555

NGÂN HÀNG CHỦ TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN CHI NHÁNH
VIETCOMBANK BÙI ĐẮC CÔNG 0071000781259 BÌNH THẠNH – HCM
VIETCOMBANK BÙI ĐẮC CÔNG 0451000371337 THÀNH CÔNG – HN