Địa chỉ:

SỐ 3 NGÕ 86/16 TÔ VĨNH DIỆN KHƯƠNG TRUNG THANH XUÂN HÀ NỘI

Điện thoại: 0936.537.745 – 070.668.5555

NGÂN HÀNG

CHỦ TÀI KHOẢN

SỐ TÀI KHOẢN

CHI NHÁNH

Techcombank

TRẦN THỊ LY

19038829942011

HÀ NỘI

VIETCOMBANK

BÙI ĐẮC CÔNG

0451000371337

HÀ NỘI